Gebruiksovereenkomst

Internet Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Autogroep Vitesse. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Autogroep Vitesse aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Autogroep Vitesse. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Copyright
De website www.autrentvitesse.nl, autoleasevitesse.nl, autobedrijfvitesse.nl en alle andere domeinnamen gekoppeld aan deze website zijn eigendom van Autogroep Vitesse. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan autogroep Vitesse. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autogroe Vitesse worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autogroep Vitesse.